Impresum

Zverejnené podľa § 5 rakúskeho zákona o elektronickom obchodovaní (ECG) a § 25 rakúskeho zákona o verejných oznamovacích prostriedkoch (Mediengesetz)


Werinos-Sydow & Nehajova Rechtsanwälte OG
FN 441560 d; Obchodný súd vo Viedni

Viedeň
Stubenring 14
1010 Viedeň, Rakúsko
T +43 (1) 361 95 15 F +43 (1) 361 95 15 - 50
E office.wien@wn-law.at

Graz
Brückenkopfgasse 1/6
8020 Graz, Rakúsko
T +43 (316) 34 19 04 F +43 (1) 361 95 15 - 50
E office.graz@wn-law.at

Hartberg
8295 St. Johann i.d. Haide 111
Rakúsko
T +43 (3332) 609 4414 F +43 (1) 361 95 15 - 50
E office.hartberg@wn-law.at

Číslo elektronického spracovania údajov:
IČ DPH: ATU69962203

Predmet podnikania
Predmetom podnikania je vykonávanie advokátskej praxe, predovšetkým prostredníctvom podnikateľskej činnosti kancelárie Werinos-Sydow & Nehajova Rechtsanwälte OG, vrátane všetkých obchodov, opatrení a pomocných činností, ktoré sú potrebné alebo sa javia byť prospešné na dosahovanie predmetu podnikania.

Spoločníci
Dr. Stefanie Werinos-Sydow
MMag. Dr. Miriam Nehajova

Použiteľné právne nariadenia: Stavovské právne predpisy advokátov (RAO, RL-BA, EuRAG)
Príslušnosť ku komore/dozorný úrad: Advokátska komora Viedeň
Názov profesie: Advokáti
Štát: Rakúsko

Disclaimer


Táto internetová stránka je komunikačný prostriedok a orientuje sa na mandantov a ostatné osoby, ktoré majú záujem o služby kancelárie alebo právne otázky. Obsahom sú prezentácie kancelárie Werinos-Sydow & Nehajova Rechtsanwälte OG ako aj s tým spojené informácie.

Informácie a zobrazenia na tejto internetovej stránke slúžia len ako základná informácia a nie sú právnou informáciou alebo právnym poradenstvom. Kancelária Werinos-Sydow & Nehajova Rechtsanwälte OG nepreberá záruku za priame, nepriame alebo náhodné škody, požiadavky na náhradu škody a následných škôd ľubovoľného druhu a z akejkoľvek právnej podstaty, ktoré vyplývajú z prístupu na internetovú stránku alebo jej použitia, predovšetkým aj z dôvodu napadnutia prostredia počítača vírusmi alebo použitím poskytovaných informácií a zobrazení a tiež aj z dôvodu ich zmeny, doplnenia, úplného alebo čiastočného vymazania.

Prepojenia („hyperlinky“) tejto internetovej stránky na internetové stránky tretích osôb poskytujeme ako doplnkovú službu. Tieto internetové stránky sú úplne nezávislé a sú mimo kontroly kancelárie Werinos-Sydow & Nehajova Rechtsanwälte OG. Werinos-Sydow & Nehajova Rechtsanwälte OG nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, správnosť, úplnosť, aktuálnosť alebo súlad internetových stránok tretích osôb so zákonom.

Autorské práva
Texty, obrázky, grafické znázornenia, animácie, videá a ostatné obsahy zobrazené na tejto internetovej stránke sú vlastníctvom kancelárie Werinos-Sydow & Nehajova Rechtsanwälte OG. Obsah tejto internetovej stránky sa za účelom obchodu nesmie kopírovať, šíriť, meniť alebo sprístupňovať tretím osobám. Žiadna z informácií alebo prezentácií na tejto internetovej stránke sa nepovažuje za zabezpečenie licencií alebo práv.

Autor fotografie
Fotografie na tejto internetovej stránke boli zhotovené spoločnosťou MOMA GmbH.
Fotografia Hlavné námestie Hartberg: © Land Steiermark
Fotografia Graz a Viedeň: © Pixabay.com

Koncepcia & dizajn
MOMA GmbH
Kastellfeldgasse 24
8010 Graz, Rakúsko
www.moma.at


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Kancelária Werinos-Sydow & Nehajova Rechtsanwälte OG použije vaše osobné údaje len na predzmluvné opatrenia a v prípade potreby na realizáciu dohôd, ktoré ste uzavreli. Všetky osobné informácie, ktoré poskytli používatelia tejto internetovej stránky kancelárii Werinos-Sydow & Nehajova Rechtsanwälte OG (e-mailom) alebo ktoré už kancelária vlastní, budú vždy považované za dôverné a bude sa s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
Kancelária Werinos-Sydow & Nehajova Rechtsanwälte OG sa zaväzuje, že kým nebude zo zákona alebo na základe súdneho rozhodnutia k tomu zaviazaná, neposkytne vaše osobné údaje tretím osobám.

Contact
Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresností týkajúcich sa vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Aby sme mohli vstúpiť do vašich údajov alebo ich opraviť, kontaktujte nás prosím e-mailom na office.wien@wn-law.at alebo telefonicky na +43 (1) 361 95 15. Vaše údaje použijeme aj vtedy, aby sme vás e-mailom mohli informovať o našich produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak od nás nechcete reklamný materiál dostávať, oznámte nám to, prosím, e-mailom na office.wien@wn-law.at alebo telefonicky na čísle +43 (1) 361 95 15.