Kancelária


Moderný, kompetentný, efektívny a prvý partner pri rokovaní vo všetkých otázkach obchodného a hospodárskeho práva – to je WN LAW FIRM. Ako advokátska kancelária, spolupracujúca s medzinárodnou sieťou advokátov, notárov a daňových poradcov, so zastúpením vo Viedni, Grazi a Hartbergu spájame komplexnú odbornú znalosť v oblasti súkromného a verejného práva.

Proaktívny a osobitný

Náš tím je priamo v centre hospodárskeho života. Poznáme požiadavky rýchlo rozvíjajúceho sa trhu a vynikajúco sa orientujeme v špecifikách rôznych sektorov a odvetví. Vďaka našej komplexnej odbornej znalosti poskytujeme našim mandantom proaktívne poradenstvo z prvej ruky. Pri tom sa zameriavame na individuálne poradenstvo a ako spoľahlivý partner sme vám osobne k dispozícii.

Sme tu pre vás vo Viedni, Grazi a Hartbergu

Veľakrát rozhoduje o úspechu podnikania efektívnosť. Sme vám stále bližšie a komplexným servisom sme k dispozícii nielen vo Viedni ale aj ako jediná kancelária v Grazi a Hartbergu. Pretože len osobné poradenstvo vedie k realizovateľným výsledkom, ušitým na mieru a vyhovujúcim praxi.

Hovoríme Vašou rečou

Ako podnikateľ vieme pochopiť finančné a obchodné záujmy našich klientov. Vypočujeme si vás a nájdeme pre vás vhodné a ekonomicky zmysluplné riešenia. Avšak nielen podnikateľsky ale aj v skutočnosti hovoríme Vašou rečou. Náš tím je vám k dispozícii vo viacerých jazykoch – okrem iného v nemčine, angličtine, francúzštine, taliančine, slovenčine a češtine.

Brožúra kancelárie

Ocenenia

Partneri WN LAW FIRM sú medzinárodne uznávaní experti vo svojich oblastiach. Početné národné a medzinárodné publikácie a zoznamy advokátov ich radia k najlepším špecialistom Rakúska.