Partneri

Dr. Stefanie Werinos-Sydow

Stefanie Werinos-Sydow je partnerkou WN LAW FIRM a poskytuje poradenstvo rakúskym a medzinárodným mandantom vo všetkých oblastiach verejného hospodárskeho práva. Disponuje viacročnými skúsenosťami ako advokátka vo Viedni a v medzinárodných zoznamoch advokátov je odporúčaná ako jedna z vedúcich rakúskych expertov pre oblasť verejného hospodárskeho práva. Stefanie Werinos-Sydow je tiež lektorkou na Vysokej škole poľnohospodárskej a pravidelne prednáša.

Stefanie Werinos-Sydow ukončila právnické vzdelanie na Univerzite Graz (Karl-Franzens-Universität) a strávila rôzne študijné a výskumné pobyty na univerzite v Aténach, Grécko. Okrem toho absolvovala kurzy „Účtovníctvo pre právnikov“ na Univerzite Graz a tiež aj „Public Health & Social System“ v rámci Summer School Alpbach. Počas štúdia a po jeho ukončení pracovala na Univerzite Graz ako asistentka. Stefanie Werinos-Sydow je vyhľadávanou prednášajúcou na seminároch a autorkou, resp. spoluautorkou množstva odborných publikácií.

Download
VCARD
Jazyky
nemecky, anglicky, francúzsky, taliansky

MMag. Dr. Miriam Nehajova

Miriam Nehajova je partnerkou WN LAW FIRM a je expertkou na transakcie M&A, Joint Ventures, podnikové a obchodné právo, ako aj pozemkové právo. Jedným z ťažísk jej činnosti v posledných rokoch bolo poradenstvo pre mandantov pri realizácii národných a medzinárodných transakcií v oblasti obchodného a hospodárskeho práva ako aj v oblasti Mergers & Acquisitions. Vďaka tomu vypracovala sieť partnerských kancelárií predovšetkým v strednej a východnej Európe ako aj v Ázii.

Miriam Nehajová ukončila právnické štúdium (Dr.iur.) na Viedenskej univerzite. Okrem toho absolvovala právnické vzdelanie na Univerzite Komenského v Bratislave, Slovensko. Počas svojho štúdia sa špecializovala na oblasti hospodárskeho a podnikového práva ako aj daňového práva a účtovníctva. Tiež strávila študijný a výskumný pobyt na Právnickej fakulte Univerzity Utrecht, Holandsko a absolvovala kurz „Účtovníctvo pre právnikov“ na Univerzite Graz (Karl-Franzens-Universität Graz). V roku 2010 zložila advokátsku skúšku.

Skôr ako spoločne s partnerkou Stefanie Werinos-Sydow založili kanceláriu WN LAW FIRM, Miriam Nehajová dlhoročne pracovala vo Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG a naposledy ako advokátka a partnerka advokátskej kancelárie v Grazi Held Berdnik Astner & Partner Rechtsanwälte GmbH, obe známe a medzinárodne uznávané advokátske kancelárie.

Download
VCARD

Jazyky
nemecky, anglicky, slovensky a česky